Nybyg

EL-entreprise ved nybyg

Data:el har stor erfaring med el-installation i nyt byggeri. Vi har gennem årene samlet erfaring i at
varetaget el-entreprisen ved nyt byggeri af blandet andet typehuse, lejligheder og lagerhaller fra a til z.

Byggestrøm

Byggestrøm er ofte nødvendigt allerede i byggeriets startfase, i form af arbejdsbelysning på pladsen og
strøm til lovpligtige skurvogne. Data:el kan varetage levering, installation og vedligehold af den samlede
byggepladsinstallation.

Byggestrøm tilsluttes ofte samme stikledning som senere skal forsyne det færdige byggeri.

Tilmelding af ny installation

Som bygherre kan du lade os varetage tilmelding af ny installation til forsyningsselskabet således at den
nye elmåler kan installeres i byggestrømstavlen – og senere i den faste målerramme. Lad os i samarbejde med
en eventuelt bygherrerådgivende part varetage dimensionering og el-tekniske krav til det nye byggeri.

Videoovervågning

Svind og tyveri fra byggepladser er et stigende problem og er skyld i direkte og indirekte omkostninger for
både entreprenører og bygherre. Data:el kan levere simpelt byggepladsovervågning med en kombinering
af overvågningskameraer samt sensorer på byggepladsbelysning og projektører. Læs mere her om videoovervågning

Installation

Inden byggeriet går igang udarbejder vi i samarbejde med bygherre el-tegninger og får inkluderet ønsker og
krav til den færdige installation. Dette omfatter alt fra placering af TV med de ønskede disponible stik (HDMI,
antenne og netværk) til placering af display fra f.eks genvindingsanlæg. Med vores erfaring i rygsækken stiller
vi de relevante spørgsmål til bygherre således alle aspekter i et moderne el-installation bliver gennemarbejdet.

Fast pris – ingen overraskelser

Med Data:el som samarbejdspartner får du en fast pris på den samlede el-entreprise og dermed ingen skjulte
omkostninger eller ubehagelige ekstraregninger.

Kontakt Data:el på 42907310 eller mail: info@datael.dk og få et uforpligtende tilbud på dit byggeri.